پیش دبستان و دبستان پسرانه غیردولتی بنیان واحد آموزشی بنیان شعبه ی دیگری در شهر اصفهان ندارد

دریافت جایزه ملی کیفیت

احراز گواهینامه اهتمام به کیفیت در هشتمین جشنواره ملی کیفیت ایران

بخشی از تعهد نامه انضباطی دبستان

 به نام خدا

اولیای گرامی :

ارتباط و تعامل سازنده، مؤثر و همیارانه دو نهاد خانواده و مدرسه، اثرات غیر قابل انکاری بر کیفیت و کمیتِ یادگیری و تحصیلِ دانش‌آموز بر جای خواهد گذاشت، و از طرف دیگر لازمة سازندگی و موثر بودنِ این ارتباط، تبیین وظایف و تعهدات متقابلِ این دو نهاد نسبت به یکدیگر و نیز نسبت به دانش آموز می‌باشد. با توجه به موارد فوق خواهشمند است مقررات انضباطی- سازمانی زیر را، که بر اساس مفاد منشور خانه و مدرسة غیر دولتی بنیان تنظیم شده است و جزئیات بیشتری از نحوة تعاملاتِ میان خانواده و مدرسه را مشخص می سازد، با دقت مطالعه کرده و مورد توجه قرار دهید:

الف ) ساعات کار آموزشی در پایه های اول تا ششم مقطع دبستان در روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 7:45 تا 13:30 می باشد.

یادآوری 1: درب دبستان در هر روز کاری، رأس ساعت 20/7 باز شده و مسؤولیت مراقبت از دانش آموزان قبل از این ساعت بر عهده اولیاء محترم می باشد.

 1) مراسم صبحگاه مدرسه رأس ساعت 7:30 آغاز شده و حضور تمام دانش آموزان در مراسم صبحگاه ضروری می‌باشد.

 2) انتظار می رود تمامیِ دانش آموزان، قبل از ساعت مقرر در مدرسه حضور داشته باشند.

 بدیهی است در صورت غیبت و تأخیر غیر موجه دانش آموز، مقررات وضع شده از سوی آموزش و پرورش(آیین نامه اجرایی مدارس) در مورد دانش‌آموز اعمال خواهد شد.

 • یادآوری 2 : هر بار تأخیر در ورود یک دانش آموز، معادل یک ساعت غیبتِ غیر‌موجه بوده و در صورتی که غیبت غیرموجه بیشتر از 5 ساعت شود، موضوع جهت تصمیم گیری به شورای مدرسه ارجاع خواهد شد.