پیش دبستان و دبستان پسرانه غیردولتی بنیان واحد آموزشی بنیان شعبه ی دیگری در شهر اصفهان ندارد

دریافت جایزه ملی کیفیت

احراز گواهینامه اهتمام به کیفیت در هشتمین جشنواره ملی کیفیت ایران

درباره مدرسه

 نام مؤسس و مدیر : مرتضی شریفی

مدرک تحصیلی : کارشناسی آموزش ابتدایی

سنوات خدمت : 29 سال

شماره موافقت اصولی : 1303147/611- 13/6/86 شورای نظارت بر امور مدارس غیر انتفاعی

آدرس: اصفهان- خیابان میر-روبروی بیمارستان سپاهان

تلفن  : 03136650636   -   03136650637              

همراه : 09131074392

هدف از تآسیس دبستان پسرانه بنیان :

- بکار گیری تجارب موفق ، در طول سنوات خدمت اداری و آموزشی
-کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات ( IT ) در دوره ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه نظری
-
کشف استعدادها و بکار گیری و توسعه ابعاد هوشی در دانش آموزان به منظور دستیابی به
آموزشی برتر ) مدرسه هوشمند(

شعار همیشگی در این واحد آموزشی :
 
مغز خوب پرورده ، بهتر از مغز خوب انباشته است