پیش دبستان و دبستان پسرانه غیردولتی بنیان واحد آموزشی بنیان شعبه ی دیگری در شهر اصفهان ندارد

دریافت جایزه ملی کیفیت

احراز گواهینامه اهتمام به کیفیت در هشتمین جشنواره ملی کیفیت ایران

پیش ثبت نام مقطع اول دبستان سال تحصیلی 98-97

توجه
این قسمت منحصرا مربوط به ثبت نام کلاس اولی ها می باشد،در صورتی که تمایل دارید فرزندتان در این واحد ادامه تحصیل دهد نسبت به ثبت نام موقت اقدام فرمایید.
شروع پیش ثبت نام جدید
ویرایش یا چاپ اطلاعات پیش ثبت نام با استفاده از کد رهگیری

پیش ثبت نام مقطع پیش دبستانی سال تحصیلی 98-97

توجه
این قسمت منحصرا مربوط به ثبت نام پیش دبستانی ها می باشد،در صورتی که تمایل دارید فرزندتان در این واحد ادامه تحصیل دهد نسبت به ثبت نام موقت اقدام فرمایید.
شروع پیش ثبت نام جدید
ویرایش یا چاپ اطلاعات پیش ثبت نام با استفاده از کد رهگیری